30) $error['name'] = true; if(strlen($message) > 500) $error['message'] = true; if(strlen($email) > 120 || !ValidEmailAddress($email)) $error['email'] = true; if(!isset($_SESSION['imagekey']) || strtoupper(str_replace(' ','',$_SESSION['imagekey'])) != strtoupper($_POST['inputkey'])) $error['inputkey'] = true; if(!isset($error)) { unset($_SESSION['imagekey']); $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; // Additional headers $headers .= "From: $nschool <$email>\r\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); $to = "La Malu II ,$name <$email>"; $body = ''."\n" . ''."\n" . ''."\n" . ''."\n" . 'La Malu II'."\n" . ''."\n" . ''."\n" . '

Beste '.$name.',

'."\n" . '

U stuurde onderstaand bericht naar de bemanning van La Malu II.
Bedankt, we bezorgen het hen zo spoedig mogelijk.

'."\n" . '

Bericht:
'.$message.'

'."\n" . '

Met vriendelijke groeten,
'."\n" . 'Webteam www.lamalu2.org

'."\n" . ''."\n" . ''; mail($to, "Bericht via Lamalu2.org", $body, $headers); include('done.inc'); exit(); } } require('prepare.inc'); include 'header.inc'; $textId = 27; $res = safe_query("SELECT text,title FROM text WHERE id=$textId"); list($text,$title) = mysql_fetch_array($res); ?>
Naam: *
emailadres: *
Bericht: *
Anti-spam * name="inputkey" type="text" size=20>
herhaal deze letters zodat onze server weet dat uw bericht geen spam is
 
(*) verplichte velden